Uložte svůj majetek do svěřeneckého fondu

  • admin
  • Červenec 20, 2020
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uložte svůj majetek do svěřeneckého fondu

Ať už máte majetek soukromý či firemní a chcete-li jej uchránit, uložte jej do svěřeneckého fondu. Můžete do něj vyčlenit část majetku, který bude určený pro konkrétní účely.

Jaké výhody nabízí svěřenecký fond?

Jak již bylo řečeno výše, do fondu lze vložit jakýkoli druh majetku a to jak soukromého, tak i firemního. Majetek do fondu vložený se stává anonymním nemá formální právní subjektivitu. Péče o majetek je svěřena pověřenému správci, kterého určuje zakladatel fondu. Prospěch z fondu je stanoven beneficientu, jehož opět určuje zakladatel fondu.

Založit svěřenecký fond může osoba právnická i fyzická a je stanoven pro různé účely. Může se jednat jak o účely soukromé, tak i veřejné.

Do fondu lze vložit jakýkoli majetek. Může se jednat o věci movité i nemovité. Svěřenecký fond nabízí velkou variabilitu a v žádném případně nad ním nedohlíží stát.

Kde lze svěřenecký fond využít?

Vzhledem k tomu, že do něj lze vložit jakýkoli majetek a fon lze určit téměř pro jakékoli účely, dá se využít v různých oblastech.

Fyzické osoby fond využívají převážně pro zajištění jednotlivých osob nebo celé rodiny. Majetek vkládají do fondu za účelem jeho ochrany před lehkovážným chováním nebo případným exekučním řízením.

Právnické osoby zakládají svěřenecké fondy za účelem zajištění správy a rozdělování majetku mezi společníky nebo další osoby. Může se však také jedna o formu zaměstnaneckého benefitu. Je to dokonalá ochrana majetku proti insolvenci.

Jak svěřenecký fond založit?

Pokud chcete založení svěřeneckého fondu svěřit do rukou odborníků, obraťte se na společnost Alpha Citizen, která má s touto činností dlouholeté zkušenosti a vše potřebné vyřídí za vás a k vaší spokojenosti.