Dosahovať viac s menším úsilím: Poskytovateľ textilných služieb Mewa sa zameriava na udržateľné procesy

  • admin
  • Duben 22, 2024
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dosahovať viac s menším úsilím: Poskytovateľ textilných služieb Mewa sa zameriava na udržateľné procesy

Naša planéta je pod tlakom a spoločnosti musia zohrávať kľúčovú úlohu pri vývoji udržateľnejších riešení. Tlak na podniky rastie, pretože zákazníci uprednostňujú zodpovedné spoločnosti. Koncepcia opätovného použitia poskytovateľa textilných služieb Mewa dokonale zapadá do tohto megatrendu: Mewa ponúka firemným zákazníkom B2B v oblasti firemných textílií kompletné služby založené výlučne na princípe „použitie namiesto vlastníctva“. To, čo robí tento obchodný model udržateľným, je princíp opätovného použitia, výrobky s dlhou životnosťou v uzavretom systéme a sofistikovaná technológia procesov a distribúcie. Len pri používaní čistiacich utierok Mewa je CO2 stopa v priemere 3 až 6-krát nižšia ako pri používaní jednorazových čistiacich utierok. Vyplýva to z výpočtov poradenskej spoločnosti Climate Partner. S cieľom postupne znižovať vlastnú ekologickú stopu sa spoločnosť Mewa zameriava na technológie šetrné k životnému prostrediu.

Pranie s minimálnym použitím zdrojov

Matthias Zoch, vedúci oddelenia životného prostredia a procesných technológií spoločnosti Mewa, vysvetľuje: „Typický závod MTS vyperie mesačne až 350 ton čistiacich utierok. Len pre porovnanie, typická práčka v domácnosti pojme približne len sedem kilogramov bielizne. Je teda zrejmé, aký vplyv na životné prostredie má pre nás každé zníženie spotreby čistej vody, energie alebo pracieho prostriedku, bez ohľadu na to, aké malé je v percentách.“ Aby sa spotrebovalo menej čistej vody, voda z predchádzajúcich pracích procesov sa používa čo najviac krát. Na tento účel sa použiteľná voda z hlavného prania a oplachovania filtruje, upravuje a opätovne používa v procese prania vo viacstupňovom cykle. Tento proces recyklácie znižuje množstvo potrebnej čistej vody až o 50 % v porovnaní s bežnými domácimi procesmi.

Mewa je tiež veľmi úsporná, pokiaľ ide o pracie prostriedky a pomocné pracie prostriedky. V práčkach sa používa len presne toľko, koľko je potrebné na čisté a hygienické vypranie textílií. „Pracujeme so špeciálnymi automatickými dávkovacími a riadiacimi systémami. V porovnaní so štandardnými pracími procesmi a dávkovaním v domácnostiach znižujeme vplyv na životné prostredie až o 85 %,“ pokračuje Matthias Zoch. Tieto systémy sa neustále zdokonaľujú: Mewa teraz používa o štvrtinu menej pracieho prostriedku ako v roku 2010 a len v rokoch 2021 až 2022 sa jej podarilo znížiť spotrebu o ďalších 1,5 %.

Ak voda už nie je vhodná na pranie, vypúšťa sa do vlastných systémov čistenia odpadových vôd a nečistoty sa odstraňujú v niekoľkých stupňoch. „Dosahujeme 99,8 % mieru čistenia. To je viac, ako stanovujú oficiálne predpisy,“ hovorí Matthias Zoch. Na dosiahnutie tohto cieľa odpadová voda najprv prechádza chemickým a fyzikálnym procesom. Tým sa znečisťujúce látky a voda čo najviac oddelia. Zvyšné nečistoty vo vode potom rozložia mikroorganizmy v biologickom stupni čistenia. Až potom sa odpadová voda – 99,8 % čistá a 100 % ekologická – odovzdá na komunálne čistenie.

A čo sa stane s nečistotami, ktoré sa nazbierajú počas procesu prania? V súlade so zásadou opätovného použitia spoločnosť časť z nich opätovne použije. Spoločnosť Mewa pokrýva približne 80 % svojich energetických potrieb na pranie a sušenie olejmi a tukmi, ktoré sa vymyli z čistiacich utierok, hovorí odborník spoločnosti Mewa na environmentálne technológie: „Naši zákazníci čistia svoje stroje našimi čistiacimi utierkami. Takže,  keď k nám prídu utierky na pranie, sú plné mastnoty a olejov. Tieto nečistoty vyperieme, zozbierame a spracujeme na druhotné suroviny pomocou metód šetrných k životnému prostrediu. Používame ich na vykurovanie.“

Spoločnosť Mewa využíva koncepcie šetrné k životnému prostrediu aj v ďalších fázach cyklu, pri preberaní a doručovaní textílií zákazníkom. Trasy dodávok sa optimalizujú pomocou pokročilého nástroja na riadenie trás prispôsobeného potrebám spoločnosti Mewa. Spoločnosť Mewa je tiež priekopníkom v oblasti alternatívnych pohonov v tomto odvetví: okrem nákladných vozidiel na vodíkový pohon, ktoré už tri roky zásobujú zákazníkov spoločnosti Mewa, využíva spoločnosť Mewa vo svojom vozovom parku v mestských oblastiach aj úžitkové vozidlá na elektrický pohon a kontajnerové nákladné bicykle. „Chceme sa pripraviť na budúcnosť, ktorá bude z väčšej časti bez spaľovacích motorov,“ hovorí Martin Mühling, vedúci logistiky distribúcie v spoločnosti Mewa. „Je to určite dlhodobý cieľ, ale čím skôr začneme, tým lepšie.“

Mewa perie ekologickejšie vďaka automatizovaným dávkovacím a riadiacim systémom. (Foto: Mewa)

Spoločnosť Mewa dosahuje 99,8 % stupeň čistenia odpadových vôd
Spoločnosť Mewa využíva udržateľné procesy aj v distribučnej logistike. (Foto: Mewa)

Mewa

Skupina Mewa so sídlom vo Wiesbadene je jedným z popredných európskych poskytovateľov komplexných služieb v oblasti priemyselného textilu. Sortiment výrobkov sa zameriava na čistiace utierky z vlastnej produkcie, ako aj pracovné a ochranné odevy pre priemysel, obchod, stravovanie a zdravotníctvo. Služby B2B zahŕňajú poradenstvo, poskytovanie, starostlivosť, opravy a výmenu textílií v súlade s certifikovanými normami kvality, hygieny a bezpečnosti. Rodinná spoločnosť so 47 pobočkami a približne 5 700 zamestnancami zásobuje viac ako 200 000 spoločností v rôznych odvetviach v celej Európe.

Obrat v roku 2022 predstavoval  829 miliónov eur. Spoločnosť Mewa bola založená v roku 1908 a je priekopníkom v oblasti udržateľných textilných služieb. Stratégia spoločnosti je dôsledne zameraná na udržateľnosť. To zahŕňa inovatívny vlastný vývoj produktov, procesov a technických systémov. Spoločnosť Mewa získala niekoľko ocenení za svoje zameranie na zákazníka a riadenie zdrojov.

Ďalšie informácie:

www.mewa.sk

twitter.com/mewa_sk

facebook.com/mewacz

instagram.com/mewa_textilservice

linkedin.com/company/mewa-textil-management